Miljöpolicy

I vårt företag skall miljön vara en viktig och levande fråga där vi alltid skall arbeta för en hållbar utveckling och att minska vår totala miljöpåverkan. Detta gör vi genom att använda senaste tekniken, innovativa lösningar och att ha en effektiv resursanvändning. Våra tjänster skall präglas av att medvetet bidra till att minska våra kunders miljöpåverkan. Vi skall följa gällande lagstiftning och ta hänsyn till denna i såväl vårt interna arbete som i vårt samarbete med leverantörer och samarbetspartners.

Genom kontinuerlig utbildning och bevakning av miljöområdet skall vi verka för att öka kompetensen och engagemanget i miljöfrågor och genom detta ständigt förbättra våra tjänster och produkter ur ett miljöperspektiv.

Hitta till oss

Grimboåsen 14
417 49 Göteborg

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss på telefon 031 – 719 93 80, e-postadress info@papex.se eller kontaktformuläret här nedan.